Vanliga frågor om anmärkning och betalningsanmärkning

Vad är en betalningsanmärkning?

Vad är en betalningsanmärkning och hur uppstår en betalningsanmärkning är två vanliga frågor?

En betalningsanmärkning är helt enkelt en uppgift om en skuld som är obetald eller inte har betalats i tid leder till en så kallad anmärkning hos UC. Det är själva anmärkningen hos UC som många kallar för betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningen är en indikation på att du inte har skött dina betalningar helt enkelt vilket är anmärkningen hos UC indikerar. 

Hur länge finns betalningsanmärkningen kvar?

Betalningsanmärkningen finns kvar i UC:s register i tre år (36 månader) på fysisk person (t.ex. privatpersoner) och i fem år när det gäller juridiska personer. Avgörande för om betalningsanmärkningen finns kvar är bl.a. om och när skulden betalats och om Kronofogden har hunnit fatta några beslut i ärendet. En betalningsanmärkning kan exempelvis leda till att du inte kan låna pengar, få kreditkort eller telefonabonnemang. Det är alltid kreditgivaren som avgör om kredit beviljas eller ej.

Rapportering om obetald skuld

När en obetald skuld lämnas över från en myndighet (t.ex. skatteverket) till Kronofogden för indrivning registreras den i myndighetens dataregister för utsöknings- och indrivningsmål. UC hämtar dagligen uppgifter om nytillkomna skulder och registrerar detta i våra register. Exempel på sådana skulder är obetalda skatter och avgifter.

Om du är skyldig någon (i regel privat fordringsägare) pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, dvs. fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig att betala. Ansökan registreras och skickas till dig per brev och du kan inom utsatt tid protestera mot kravet. Där får du veta vem som anser sig ha ett krav mot dig och hur stort kravet är.

UC registrerar en betalningsanmärkning

Om du inte gör några invändningar mot kravet kommer Kronofogden att meddela utslag och med stöd av utslaget kan fordringsägaren begära att Kronofogden driver in skulden. UC hämtar in utslaget och registrerar detta som en betalningsanmärkning.

Så här undviker du en betalningsanmärkning

Har du fått en betalningsanmärkning betyder det att du inte betalat en räkning i tid. En betalningsanmärkning kan vara ett hinder om du vill hyra bostad, ta ett banklån eller handla på kredit.

 • Betala i tid – Du är alltid skyldig att betala dina räkningar i tid. Tänk igenom vilka räkningar som kommer under tex din semester, när du reser bort.
 • Överklaga om kravet är felaktigt – Om du får ett inkassokrav som du anser att du inte är betalningsskyldig för — kontakta Kronofogden eller inkassoföretaget.
 • Protestera – Det går alltid att protestera mot vad fordringsägaren påstår att du ska betala om du inte är av samma åsikt. Men protesterar du inte tolkas det som att du medger att du är betalningsskyldig och då fastställer Kronofogden skulden.
 • Kommunicera – Om du betalar skulden direkt till fordringsägaren efter att du fått ett inkassokrav bör du meddela detta till inkassoföretaget.

 

Hur länge visas betalningsanmärkningar i UC:s register?

Juridisk person (företag som t.ex. aktiebolag och handels- och kommanditbolag)
En betalningsanmärkning för en juridisk person är registrerad i fem år (60 månader). Vi registrerar även ansökan om betalningsföreläggande. En ansökan kvarstår händelseåret plus två år.

Fysisk person (privatpersoner och enskilda firmor/näringsidkare)
I UC:s register finns en betalningsanmärkning för en fysisk person normalt registrerad i tre år. En betalningsanmärkning som noterats den 14 februari 2011 tas alltså bort den 14 februari 2014. 

 • Det innebär att:

  • en betalningsanmärkning på en fysisk person kvarstår i tre år (36 månader)
  • en betalningsanmärkning på misskötta krediter kvarstår i tre år (36 månader)
  • en betalningsanmärkning på missbrukade kontokortskrediter i två år (24 månader)
  • en betalningsanmärkning på missbrukade bankkonton kvarstår i tre år (36 månader)
  • en betalningsanmärkning på misskötta krediter visas bara för banker och kreditmarknadsbolag
  • beslut om skuldsanering kvarstår i fem år från den månad skuldsanering beviljades eller om en betalningsplan sträcker sig längre än fem år, så länge avbetalningsplan pågår
  • näringsförbud kvarstår i tre år (36 månader) efter att näringsförbudet upphört
  • ansökan om konkurs registreras på fysisk person och kvarstår händelseåret plus två år, vilket innebär att en konkursansökan som registrerats i februari 2011 tas bort den 1 januari 2013

  När sekretessbeläggs en betalningsanmärkning?

  UC beslutar aldrig om en betalningsanmärkning ska sekretessbeläggas eller inte. Det beslutet tas av Kronofogden.

  En anmärkning som gäller t.ex. restförda skatter och allmänna avgifter tas bort ur kreditupplysningsregistret om Kronofogden beslutar om sekretess.  I UC:s register påverkar sekretessen endast noterade restförda skatter och allmänna avgifter, dvs. mål där stat och kommun är sökande.

  Sekretessen gäller alla förekommande ärenden hos Kronofogden. Restföringen sekretessbeläggs om gäldenären betalar sin skuld inom aviseringstiden eller innan Kronofogden hinner vidta indrivningsåtgärder. Gäldenären får dessutom, under den senaste 24 månadersperioden, inte ha andra skulder eller varit föremål för åtgärder från Kronofogdens sida. 

  Sekretess kan dock hävas om gäldenären inom två år återigen restförs eller blir föremål för åtgärder

  Vad är en ansökan?

  Om ni är skyldig någon (i regel privat fordringsägare) pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, dvs. fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på er att betala. Ansökan registreras och skickas till er brevledes och ni kan inom utsatt tid protestera mot kravet. Där får du veta vem som anser sig ha ett krav mot dig och hur stort kravet är.

  En ansökan kvarstår händelseåret plus två år, vilket innebär att en konkursansökan som registrerats i februari 2011 tas bort den 1 januari 2013.

  Om ni inte gör några invändningar mot kravet kommer Kronofogden att meddela utslag och med stöd av utslaget kan fordringsägaren begära att Kronofogden driver in skulden. UC hämtar in utslaget och registrerar detta som en anmärkning.

  Om ni är skyldig någon (i regel privat fordringsägare) pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, dvs. fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på er att betala. Ansökan registreras och skickas till er brevledes och ni kan inom utsatt tid protestera mot kravet. Där får du veta vem som anser sig ha ett krav mot dig och hur stort kravet är.

  En ansökan kvarstår händelseåret plus två år, vilket innebär att en konkursansökan som registrerats i februari 2011 tas bort den 1 januari 2013.

  Om ni inte gör några invändningar mot kravet kommer Kronofogden att meddela utslag och med stöd av utslaget kan fordringsägaren begära att Kronofogden driver in skulden. UC hämtar in utslaget och registrerar detta som en anmärkning.

  Hur länge visas ansökningar i UC:s register?

  UC registrerar ansökan om betalningsföreläggande på juridisk person. En ansökan kvarstår händelseåret plus två år.

  UC registrerar även ansökan om konkurs på fysisk person och juridisk person (företag som t.ex. aktiebolag och handels- och kommanditbolag).  En konkursansökan kvarstår händelseåret plus två år, vilket innebär att en konkursansökan som registrerats i februari 2011 tas bort den 1 januari 2013.

  Vilka anmärkningar visar UC?

  I UC:s register visas följande anmärkningar

  • Accis
  • Arvsskatt
  • A-skatt/arbetsgivaravgift (samordnad uppbörd)
  • Avgift olovligt byggande
  • Avhysning
  • Bygg- och särskild avgift
  • Dispensavgifter enligt bilavgaslagen
  • Diverse statliga fordringar
  • Diverse övriga fordringar     
  • Ekonomiskt bistånd    
  • Expeditionsavgift
  • Felparkeringsavgift
  • F-skatt/särskild A-skatt  
  • Företagsrekonstruktion
  • Förseningsavgift ABL   
  • Gåvoskatt
  • Konkursansökan
  • Konkurs
  • Kostnad lantbruksnämndsförättning
  • Kupongskatt
  • Kvarskatt
  • Lantmäteriavgift
  • Missbrukad kontokredit
  • Missbrukat bankkonto
  • Misskött kredit
  • Moms
  • Näringsförbud
  • Prisregleringsavgift
  • Punktskatt
  • Redaravgift
  • Sanktionsavgift för dieselolja
  • Sjömansskatt
  • Skattekonto
  • Skuldsanering
  • Studiemedel
  • Stämpelavgift
  • Särskild avgift ABL
  • Särskild inkomstskatt för utomlands
  • Bosatta artister m.fl.
  • Särskild uppdebiterad A-skatt
  • Tillkommande skatt
  • Transporttillägg
  • Tredskodom
  • Tull/införselavgift
  • TV-avgift
  • Underhållsstöd                      
  • Utmätning/ej tillgång
  • Utslag i mål om betalnings-
  • Föreläggande
  • VA-domstolsavgift
  • Vägavgift 
  • Vägtrafikskatt                      
  • Återtagning av avbetalningsgods
  • Överlastningsavgifter

  Vad gör jag om jag anser att en uppgift är felaktig eller missvisande?

  Uppgifter som är oriktiga eller missvisande ska alltid rättas. För att bedöma om en uppgift är oriktig eller missvisande måste man utgå från de förhållanden som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen eller informationen tillkom.

  Exempel på när uppgiften anses missvisande kan vara:

  • att du bevisligen betalat din skuld i tid
  • att personförväxling skett och att anmärkningen ska gälla en annan person

  Uppgiften anses inte missvisande

  • om din betalningsförsummelse berott på glömska
  • om du betalat din skuld men gjort det för sent

  Påpeka fel skriftligen
  Om du anser att uppgiften inte är korrekt ska du skriva till UC:s utredningssektion.

  UC AB
  Utredningen
  117 88 Stockholm

  Faxnumret är 08-670 90 95.
  Vill du använda e-post är adressen utredningen@uc.se.

  Ange ditt namn och ditt personnummer samt förklara varför du tycker att uppgiften är missvisande. Bifoga gärna någon handling som styrker din uppfattning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.